[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] SecureDropDet verkar som det, hittade ett talk på ämnet (på väg mot Skottland, så hinner inte se det nu) https://www.youtube.com/watch?v=BFWgn2y1RoY&feature=youtube_gdata_player

On Oct 20, 2013 1:24 PM, "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx> wrote:
Emil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 18 Oct 2013 14:05:36 +0200:

| Igår på/efter mötet diskuterade vi möjligheterna för ett sådant typ av
| system i föreningens regi (observera att inga beslut i frågan togs)
| och ln5 föreslog att även undersöka GlobalLeaks
| https://globaleaks.org/

Det är fler än vi som försöker jämföra SecureDrop och GlobaLeaks:
https://twitter.com/botherder/status/391855647584976896

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri