[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Intressant tråd på debian-security som berör SSL och Tor
Eh. vad jag förstår så opponerar sig avsändaren över att debian inte
tillhandahåller säkerhetsinformation över https.


Förstår ej vad spegling av repo skulle göra för skillnad?  än mindre
varför tor-hidden service skulle göra någon skillnad.http://lists.debian.org/debian-security/2013/10/msg00038.html
http://lists.debian.org/debian-security/2013/10/msg00041.html