[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Whistleblower-sajt med GlobaLeaksDavid Kronlid <david@xxxxxxxxxxx> wrote
Sat, 09 Nov 2013 03:23:44 +0100:

| Finns det ekonomi, intresse eller marknadsföringsresurser i föreningen
| för att driva denna typen av projekt i föreningens regi eller bör vi
| skapa en separat förening med mål att samla in egna pengar för
| whistleblower-tjänsten?

Personligen tror jag inte att DFRI skall driva läcksajt. Vi kan vara med
och tillhandahålla resurser till andra projekt som vi gillar dock.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri