[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] What Is to Be Done?Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 15 Nov 2013 08:56:58 +0100:

| Att hålla EDRI's EP-lista uppdaterad är ett enkelt första steg att få
| överblick:
| 
|     http://parltrack.euwiki.org/notification/edri

Kan du berätta lite mer om det där? Jag förstår inte riktigt vad det är
och hur jag skulle kunna bidra.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri