[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] mail till 365 ledamöter: "Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet"Strålande!staffan.jonson@xxxxxx
+46 73 317 39 67
Sent from a device


-------- Originalmeddelande --------
Från: Erik Josefsson
Datum:16-11-2013 13:35 (GMT+00:00)
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Rubrik: [DFRI-listan] mail till 365 ledamöter: "Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet"

Här är ett utkast till ett mail till alla riksdagsledamöter:
https://dfri.etherpad.mozilla.org/ttip-mass-mail-20131116
//Erik

Utkast massmail till alla riksdagsledamöter

Subject: Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet

Hej ledamot!

På Marina och Pontus namnsdag 20 november kommer du att rösta om du kommer att få insyn i TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att innehålla mer än 20 kapitel och ett av dem kommer att täcka betydligt mer än ACTA (se http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta ).


Tror du att du kommer att få titta på TTIP om lagen ändras enligt betänkande 2013/14:KU6? 

Vi tror inte att du kommer att få titta på TTIP om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de lagändringar som TTIP kommer att leda till vad gäller t ex miljölagstiftning, upphandling, kryptering på internet och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.


Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA inte hade med internet att göra?

"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."

Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.


Vi vill att du ska rösta emot betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet.

Vi vill inte att du röstar för riksdagens avskaffande 20 november.

mvh

NN (organisation eller person|er)