[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [DFRI-listan] mail till 365 ledamöter: "Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet"Hej Erik!

Ändra från "avskaffa riksdagen" till något mer sant och nyanserat, kanske "riksdagen lämnar ifrån sig lite för mycket ansvar, insyn och beslutanderätt i viktiga frågor". Generellt är politiker trötta på lobbyister som överdriver. Det gör att man ibland slutar läsa för att man är så trött på att vissa brev saknar objektivet, allsidighet och nyansering. Det är viktigt att skriva så att folk får känslan att det är trovärdigt om man framför synpunkter som man brinner för.

Det är bra att du har ett stort engagemang i frågan, men tänk i framtiden på att sätta igång det engagemanget i tid! Alla partier har redan bestämt sig och det bästa som kan hända nu "fem i tolv" är att ett par partier ändrar sig i sista stund för att folk pressar dem från olika håll och de börjar bli mer kritiska i sista stund och vill ha mer betänketid och mer information. Men i princip är frågan redan avgjord. I framtiden så bör du ge riksdagsledamöter/politiker underlag i god tid innan respektive utskott och partiernas gruppmöten redan bestämt hur riksdagsomröstningen ska bli. Om inget drastiskt händer så kommer nog bara MP att rösta emot gissar jag, men EU-kritiska SD och USA-kritiska V hade nog gått att övertyga med dina argument och väl valda vidarebefordrade meddelanden. Vi kan dock inte veta hur det kommer bli förrens omröstningen är över.

Jag tar inte ställning i sakfrågan nu eftersom det tycks finnas överdrifter från ena hållet och förringanden från andra hållet, sanningen är nog någonstans däremellan men jag skulle behöva läsa väldigt mycket papper för att vilja ta tydlig ställning själv. Men jag är mycket positiv till att du vill att DFRI ska ägna sig åt lobbyism och driva frågor som berör föreningens intresseområden.
I framtiden får du gärna höra med mig eller andra politiker i föreningen hur man kan göra för att få genomslag för sina hjärtefrågor. Det är viktigt att påverka politiker, ju mer information desto bättre beslut kan politiker ta anser jag personligen. Vissa politiker vill ha det tvärtom, att "maten ska vara färdigtuggad" genom att inflytelserika tjänstemän eller ledande politiker mer eller mindre säger åt dem vad de ska tycka och varför (och varför de inte ska lyssna på andra ståndpunkter). Det finns dock ett demokratiskt problem i det sättet att styra. Lobbyister och medborgare bör bli mer aktiva än idag tycker jag personligen, annars får ledande tjänstemän osunt mycket påverkan på politiska beslut. Det går att öka demokratin i ett land om fler medborgare engagerar sig och kontaktar politiker oftare.

MVH, David

Den 16 nov 2013 14:51 skrev "Staffan Jonson" <staffan.jonson@xxxxxx>:
Strålande!staffan.jonson@xxxxxx
+46 73 317 39 67
Sent from a device


-------- Originalmeddelande --------
Från: Erik Josefsson
Datum:16-11-2013 13:35 (GMT+00:00)
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Rubrik: [DFRI-listan] mail till 365 ledamöter: "Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet"

Här är ett utkast till ett mail till alla riksdagsledamöter:
https://dfri.etherpad.mozilla.org/ttip-mass-mail-20131116
//Erik

Utkast massmail till alla riksdagsledamöter

To:  (n-1)@riksdagen.se
Subject: Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet

Hej ledamot!

På Marina och Pontus namnsdag 20 november kommer du att rösta om du kommer att få insyn i TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att innehålla mer än 20 kapitel och ett av dem kommer att täcka betydligt mer än ACTA (se http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta ).


Tror du att du kommer att få titta på TTIP om lagen ändras enligt betänkande 2013/14:KU6? 

Vi tror inte att du kommer att få titta på TTIP om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de lagändringar som TTIP kommer att leda till vad gäller t ex miljölagstiftning, upphandling, kryptering på internet och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.


Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA inte hade med internet att göra?

"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
 http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna

Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.


Vi vill att du ska rösta emot betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet.

Vi vill inte att du röstar för riksdagens avskaffande 20 november.

mvh

NN (organisation eller person|er)