[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DLD, Säpo och MaintracDennis Ljungmark <spider@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 19 Nov 2013 08:33:23 +0100:

| https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5707919

Det är bra att uthämtningen av trafikdata, lagrad i enlighet med
datalagringsdirektivet, diskuteras.

Det är synd att det inte gjordes innan lagen ändrades.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri