[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetVem fattar beslut om svensk öppenhet?

På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt mer än ACTA:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta

Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar demokratin och leder till ryktesbildningar.

Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras enligt betänkande 2013/14:KU6?

Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om, TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA inte hade med internet att göra?
"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
 http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna

Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.

Vi vill att du röstar emot betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet den 20 november.

Med vänlig hälsning

Joel Purra
DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
https://dfri.se/
https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/