[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetSkjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/

Mats

On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
> God insats!
> 
> Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
> riksdag?
> 
> /19x20
> 
> 
> On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
>> *Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*
>>
>> På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om
>> du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade
>> and Investment Partnership.
>>
>> TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att
>> innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt
>> mer än ACTA:
>> http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta
>>
>>
>> Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker
>> öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
>> demokratin och leder till ryktesbildningar.
>>
>> Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras
>> enligt betänkande 2013/14:KU6?
>>
>> Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om,
>> TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte
>> att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de
>> lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel
>> miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet
>> och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.
>>
>> Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA
>> inte hade med internet att göra?
>> "Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
>> http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
>>
>>
>> Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i
>> förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem
>> som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i
>> praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.
>>
>> Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess i det
>> internationella samarbetet den 20 november.
>>
>> Med vänlig hälsning
>>
>> Joel Purra
>> DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
>> https://dfri.se/
>> https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/
>>
>>
> 
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri