[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: FW: [perpass] perens-perpass-appropriate-response-01Hej!

Jag förstod först inte vad Perens vill uppnå med det här inlägget. Vill
han stoppa den tekniska utvecklingen mot säkrare kommunikation för att
det här problemet bara kan lösas på politisk väg? Varför bara på
politisk väg och inte både och?

Så jag läste hans text och tror att han dels inte har förstått problemet
och dels att han är arg för att någon tror att den vet bättre än han.

Några av hans punkter mot förslagen om obligatorisk kryptering i nya
protokoll:

- Sämre effektivitet, inklusive strömförbrukning och miljöförstörning.

- Risk för att webben försvinner om man tar bort incitamentet till
 "gratis" tjänster.

- Vill inte vara en del av "Concealment Society" för "look at how much
 information people share on social networks".

- Du måste kunna skydda dig genom att avlyssna din egen iPhone.

Han verkar också tro att NSA:s avlyssning av vår kommunikation och
attacker mot våra datorer är för att upprätthålla lagen. 

Slutligen, att han lyckats få in en kommentar Boston-bombarens rätt till
privacy gör mig övertygad om att han antingen inte har tänkt på privacy
över huvud taget eller att han trollar oss alla.

Mest sorgligt.


Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Wed, 04 Dec 2013 06:12:16 +0100:

| Det här var brasagt tycker jag:
| 
|   If we technically hinder appropriate surveillance, we will have
|   blood on our hands.
|   If we technically permit inappropriate surveillance, we will also
|   have blood on our hands.
|   There is no technical solution to this conundrum. The only thing
|   that can excuse our conduct is our
|   /participation in the political process/ through which we can do our
|   best to find a balance and to mitigate
|   the harmful uses of our technology.
| 
| mvh
| 
| //Erik
| ------------------------------------------------------------------------
| *From:* perpass [perpass-bounces@xxxxxxxx] on behalf of Bruce Perens
| [bruce@xxxxxxxxxx]
| *Sent:* Wednesday 4 December 2013 02:25
| *To:* ietf@xxxxxxxx; perpass@xxxxxxxx; ietf-http-wg@xxxxxxxx
| *Subject:* [perpass] perens-perpass-appropriate-response-01
| 
| I have written a reply to draft-farrell-perpass-attack-00
| Please read it at
| http://perens.com/works/ietf/perpass/appropriate-response/01.pdfThe reply is _not_ in the form of an Internet Draft, because it's
| political discourse.
| 
|   Thanks
| 
|   Bruce Perens

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri