[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: Snowden and the Future http://snowdenandthefuture.infoErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Sat, 28 Dec 2013 05:13:58 +0100:

| Så här står det i abstraktet till avhandlingen:
| 
|   "För din och andras säkerhet: Konstitutionella proportionalitetskrav
|   och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel"
|   http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:664052
| 
| Privatkopia emmottagses tacksamt!
| 
|   "Whereas the importance of privacy from a societal perspective
|   seemed pivotal in the 'pre-preventive era' of communications
|   interception, the view in the last 15 years has gradually shifted
|   towards a view of *privacy as an almost exclusively individual
|   interest*, resulting in a weakened status of the right to privacy
|   against competing national security interests."
| 
| Alltså, enskildhet är var och ens enskilda ensak.
| 
| Pang på röbetan! Eller?

Som jag förstår det så menar han att svensk lag kring privatlivets skydd
förr var en rättighet baserad både på nyttan för samhället och nyttan
för individen. Den senaste tiden har det skiftat mot enbart det senare.

Har inte läst tillräckligt mycket av avhandlingen för att förstå
anledningen ännu.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri