[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Mötesprotokoll #10 2013Hej listan!

Protokoll från 2013 års sista möte finns på
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/10-20131228/ .

Det var ett ovanligt möte utan beslut men med desto mera diskussion.

Nästa möte är redan nästa vecka, onsdag den 15:e. Medlemmar välkomna!
Mejla dfri@xxxxxxx.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri