[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] The Day We Fight Back Against Mass SurveillanceI USA har flera organisationer tillsammans initierat kampanjen The Day We Fight Back Against Mass Surveillance. Min tanke är att det borde hända något liknande i Sverige, med åtminstone någon form av upplysningskampanj om vad det är som händer, och vad som borde göras i Sverige. Tanken är att kampanjen ska ske den 11:e februari.

https://thedaywefightback.org/

Är det någon här på listan som har några idéer kring detta? Kan vi kanske skapa någon informativ text och webbsida som förklarar vad det är som händer och som man kan sätta i händerna på journalister som borde skriva mer om detta?

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail