[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraJag siktar på att komma den 25/2 och det är naturligtvis bra om fler som tycker något i den här frågan kommer då.

Sven


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx] 
Skickat: den 5 februari 2014 14:55
Till: Sven Ruin
Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

Hej Sven!

Punkter på möten behöver i praktiken en föredragande. Har du möjlighet
att komma på nästa möte (25/2) och dra det här? Om inte kanske det finns
någon annan som kan göra det?

Vi har haft med folk per telefon vid ett par tidigare tillfällen. Det
kanske är ett alternativ. Vi har också nyligen börjat reläa mötena till
IRC-kanalen #dfri_se på OFTC.net för den som föredrar det.


"Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx> wrote
Wed, 5 Feb 2014 12:12:26 +0100:

| Om man ska driva detta är han nog väl värd att fråga.
| 
| 
| 
| Eftersom det verkar finnas ett visst intresse här på listan kanske frågan kan tas upp på nästa styrelsemöte?
| 
| 
| 
| Sven
| 
| 
| 
| 
| 
| Från: JOSEFSSON Erik [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
| Skickat: den 4 februari 2014 13:05
| Till: 'Sven Ruin'; listan@xxxxxxxxxxxxx
| Ämne: RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
| 
| 
| 
| Jag skulle välja Professor Töllborg.
| 
| 
| 
| http://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_T%C3%B6llborg
| 
| 
| 
| Han har vunnit mot Sverige förut:
| 
| 
| 
| http://www.article19.org/resources.php/resource/2697/en/ecthr:-segerstedt-wiberg-and-others-v-sweden
| 
| 
| 
| //Erik
| 
| 
| 
| From: Sven Ruin [mailto:sven.ruin@xxxxxxxx] 
| Sent: 04 February 2014 08:51
| To: listan@xxxxxxxxxxxxx
| Subject: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
| 
| 
| 
| Det är antagligen ett bra förslag med Centrum för rättvisa. Där borde
| det finnas juridisk kompetens som förhoppningsvis kan hjälpa till att
| vaska fram vilka lagar man kan ha brutit mot.
| 
| 
| 
| DN har tidigare hävdat att FRA upprepade gånger brutit mot reglerna
| (www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/). Det
| svåra är naturligtvis att bevisa att lagbrott skett. Allt är hemligt
| och alla inblandade verkar helt kuvade.
| 
| 
| 
| Tillsynsmyndigheternas roll är speciellt intressant. Man kan inte låta
| bli att få intrycket att ”Försvarsunderrättelsedomstolen” är en parodi
| på ordet domstol.
| 
| 
| 
| Jag tror det är väl värt att studera hur tyskarna har lagt upp sin stämning.
| 
| 
| 
| En annan aspekt är att det verkar extremt viktigt att välja rätt
| juridiska ombud (se t.ex. vad som hände Håkan Lans).
| 
| 
| 
| Sven
| 
| 
| 
| 
| 
| Från: Marcin de Kaminski [mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx] 
| Skickat: den 3 februari 2014 21:28
| Till: Sven Ruin
| Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
| 
| 
| 
| Centrum för rättvisa kanske?
| 
| --
| 
| Marcin de Kaminski
| 
| PhDc Sociology of Law, University of Lund
| 
| Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
| 
| Personal homepage - www.dekaminski.se
| 
| 
| 
| Phone#: +46-(0)768 04 51 51
| 
| 
| 
| (Sent frpm my iPhbne.)
| 
| 
| 3 feb 2014 kl. 20:01 skrev "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx>:
| 
| Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande i Sverige i samarbete med någon annan organisation.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri