[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kan det här stämma?Inte min heller. De kanske tror att vi är en bunt kinesiska hackers, bäst att vara på sin vakt.

Foliehatt på!

/Charlie

On 2014-02-18 18:56, Erik Nihlen wrote:

Dom har dessutom inte godkänt min trevliga kommentar på bloggen heller.

Den 18 feb 2014 18:49 skrev "D.S. Ljungmark" <spider@xxxxxxxxxxx>:
Nu ska jag dock ta ett djupt andetag.

Dessa är de människor som står för krypto. Och säkerhet.  Med sin djupa tekniska kunskap om hur saker fungerar.

Jag blir rädd.


2014-02-16 16:49 GMT+01:00 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
On Sun, 2014-02-16 at 15:28 +0100, Charlie wrote:
> On 2014-02-16 15:06, Sven Ruin wrote:
>
> > http://blog.unseen.is/2014/02/09/proof-the-internet-is-now-being-censored-heres-how/
> Känns som att de som skrivit blogginlägget borde kika mer på vad
> output ifrån mtr betyder/fallgropar.

De kan börja med http://cluepon.net/ras/traceroute.pdf

/M