[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Möte om att radera sig från nätetHej!

I morgon den 19:e mars kommer personer från Norge och Karlstad och presenterar slettmeg.no, en “raderingstjänst” (man får hjälp med att radera personlig information från nätet). Man kan träffa dem mellan 14:00 och 15:00 hos .SE, Ringvägen 100 i Skanstull. Jag tänkte att det skulle vara intressant för de som är på den här listan. Det vore toppen om det t.ex. kunde byggas en motsvarande tjänst på svenska.

Föranmälan krävs. Kontakta pernilla.rydmark@xxxxxx om ni tänkte komma.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail