[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Dagordning för DFRI:s årsmöteHej, dagordningen för DFRI:s årsmöte ikväll blir som den preliminära, som gick ut i samband med kallelsen. Ser ut såhär med andra ord:

Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets sekreterare
 6. Val av två personer att justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Årets verksamhetsplan
 12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. Val av årets styrelse.
 14. Val av årets revisor
 15. Val av årets valberedning
 16. Motioner. Inga motioner har inkommit.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Maila dfri@xxxxxxx om du vill komma och inte anmält dig ännu. Det är på .SE, Ringvägen 100, 18.30. 

Efter anmälan får du ett telefonnummer du kan ringa för att bli insläppt.

Hälsningar
Hanna Larsson och Styrelsen