[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Gäller den här lagen fortfarande?Är det någon som vet om den här lagen fortfarande "gäller"?

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070979.HTM

Står i slutet att den slutar gälla 2010. Men var hittar jag ersättaren?

Hanna


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri