[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Gäller den här lagen fortfarande?Vad jag förstår gäller det bara första revisionen. Tycker att
https://lagen.nu/2007:979 är tydligare.
--
Emil Tullstedt


2014-03-11 7:51 GMT+01:00 Hanna Larsson <dfri@xxxxxxxxxxxxxxxx>:
> Är det någon som vet om den här lagen fortfarande "gäller"?
>
> http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070979.HTM
>
> Står i slutet att den slutar gälla 2010. Men var hittar jag ersättaren?
>
> Hanna
>
>
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri