[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Gäller den här lagen fortfarande?Härligt, tack alla för hjälpen!

Mar 11, 2014 kl. 11:29  skrev Erik Mjöberg <erik.mjoberg@xxxxxx>:

Hanna!

Som Stefan säger: Tryck på knappen "Fakta och historik" överst till vänster och
Du kommer till sidan http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0070979.htm ,
där Du har ändringsförfattningarna (som är införda/uppdaterade i den sida som
Du hänvisade till. De ändrade paragraferna anges i den med nummer för
ändringsförfattningen sist i respektive paragraf). Den sista ändringsförfattningen
(SFS 2013:933) förlängde giltigheten av lagen till 2014-12-31, vilket framgår av
länken till den "officiella pdf-utgåvan av författningen".

Vänliga hälsningar

Erik

On 2014-03-11 07:51, Hanna Larsson wrote:
Är det någon som vet om den här lagen fortfarande "gäller"?

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070979.HTM

Står i slutet att den slutar gälla 2010. Men var hittar jag ersättaren?

Hanna