[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] #MeraKrypto 29:e aprilUtöver Cryptoparty den 27:e april så är DFRI är med och arrangerar #MeraKrypto den 29:e april. #MeraKrypto riktar sig med till de som jobbar med system, programutveckling eller nätverk professionellt.

	• Datum och tid: 29 april 2014 kl 9.30 – 17.30
	• Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
	• Deltagande är kostnadsfritt. SUNET sponsrar lokalen och fikapauserna.
	• SNUS står för Internetstreaming för dig som inte kan vara på plats (mer information och länkar kommer veckan innan eventet).
	• Anmälan görs på Eventbrite - https://merakrypto.eventbrite.com
	• För att få information om kommande möten, anmäl dig till #MeraKrypto på Meetup.com - du kan också följa oss på Twitter som @merakrypto

https://www.dfri.se/merakrypto-mote-no-1-den-29-april/

ISOC-SE i samarbete med SNUS, Sunet och DFRI bjuder in till det första mötet på temat #MeraKrypto. Upptaktsmötet fokuserar på Transport Layer Security (TLS) – vad är det, hur funkar det, hur kan det användas för att ge säkrare kommunikation? På förmiddagen har vi ett utbildningspass, på eftermiddagen föredrag och diskussion. Du som jobbar med system, program eller nätverk behöver vara med!

Varmt välkomna!
ISOC-SE och Sunet, SNUS och DFRI

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail