[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Vi vill bistå med expertis i EuropadomstolenHej listan!

DFRI har tillsammans med EDRi och elva andra europeiska organisationer
bett att få bistå med expertis i fallet ”Big Brother Watch and Others
v. The United Kingdom”.

Den förfrågan som igår skickades in till Europadomstolen tar upp två
punkter.

  * Skyddet för kommunikation i allmänhet och trafikdata i synnerhet
  * Hur internetövervakning påverkar organisationer som oss

Nästa steg är att domstolen bestämmer sig för om vi skall få skicka in
vårt bidrag eller ej.

https://www.dfri.se/vill-bista-med-expertis-i-europadomstolen/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri