[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] FreeSoftwarePactOpenLifeChallenge <contact@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 21 Mar 2014 17:11:40 +0100:

| Hej DFRI,

Hej Mattias och ursäkta sent svar.


| Kan detta kring Free Software Pact http://freesoftwarepact.eu/ inför
| EU-valet vara något för DFRI att blogga om eller på annat sätt sprida
| uppmärksamhet kring? För mig hänger Fri Mjukvara & Integritet ihop
| väldigt mycket sen ett tag tillbaka.

Jag håller med. Vill du skriva ihop något till bloggen?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri