[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] FreeSoftwarePactHej DFRI,

Kan detta kring Free Software Pact http://freesoftwarepact.eu/ inför
EU-valet vara något för DFRI att blogga om eller på annat sätt sprida
uppmärksamhet kring? För mig hänger Fri Mjukvara & Integritet ihop
väldigt mycket sen ett tag tillbaka.

Mvh
Mattias
OpenLifeChallenge

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri