[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] #MeraKrypto 29 april - förhandsregistreringHej!

Den 29:e april kommer DFRI tillsammans med Snus, Sunet och ISOC-SE att ha en workshop om hur vi får ut Mera Krypto i Sverige. Programmet börjar ta form.

Vi kommer på förmiddagen ha utbildning i TLS och krypto med mig, Olle E. Johansson och Jonas Lejon. På eftermiddagen talar Anne-Marie Eklund Löwinder, Jakob Schlyter, Björn Sjöholm, Daniel Stenberg och Andreas Jonsson på temat TLS - det protokoll vi använder för att säkra webben och andra applikationer, som mobila applikationer, e-post och IP-telefoni. Det blir en lärorik och spännande dag! Början på en rad seminarier med det här temat - det här är #1.

Vi publicerar snart ett detaljerat program, men vill nu inbjuda medlemmarna i DFRI till att förhandsregistrera sig. Registreringen är gratis och öppen för alla när vi väl publicerar programmet, men eftersom lokalen är begränsad vill vi ge förtur till medlemmarna i de organisationer som är arrangörer.

Har ni idéer om saker som bör framföras kan ni kontakta mig direkt, eller kommentera här på listan.

Registrering är öppen och finns på:
https://merakrypto.eventbrite.com

Vi syns den 29:e april!

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail