[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Hjälp oss att översätta Little Brother!https://www.dfri.se/hjalp-till-att-oversatta-little-brother/

DFRI har påbörjat en översättning av Cory Doctorows bok Little Brother[1]. Alla som är bekväma med att läsa engelska och skriva på svenska kan delta i översättningsprojektet, som sker genom crowdsourcing.

Boken handlar om ett samhället där USA:s Department of Homeland Security, National Security Agency och andra myndigheter fått fria tyglar att övervaka samhället.

Men några ungdomar börjar försvara sig mot övergreppen och tar saken i egna händer.

Boken är en utmärkt skildring av det samhälle som DFRI inte vill ha, och riktar sig till ungdomar som vill förstå vad ett övervakningssamhälle kan få för konsekvenser – och i viss mån vad som kan göras för att inte få ett.

Vi tycker att boken är så viktig att den förtjänar en svensk översättning, något som inte finns i dagsläget.

För att hjälpa till att översätta behöver du ett konto på Transifex[2], och bli medlem i projekt Lillebror[3]. Lite mer om projektstatus och om vad vi behöver hjälp med finns på wiki-sidan.

För att ytterligare koordinera arbetet så har vi satt upp e-postlistan Lillebror, du kan anmäla dig till listan genom att skicka ett mail till lillebror+subscribe@xxxxxxxxxxxxx.


[1] http://craphound.com/littlebrother/download/
[2] https://www.transifex.com/signup/contributor/
[3] https://www.transifex.com/projects/p/lillebror/

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail