[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] net neutralityHej!
Märkligt att ingen skrivit om det här :) Erik, som vanligt rättar du
alla fel om EU-pladder

Nätneutralitet gick igenom i en first reading i torsdags. Två viktiga
punkter som gick igenom:

234: "(12a) "net neutrality" means the principle according to which all
internet traffic is treated equally, without discrimination, restriction
or interference, independently of its sender, recipient, type, content,
device, service or application"

235: "(15) “specialised service” means an electronic communications
service optimised for specific content, applications or services, or a
combination thereof, provided over logically distinct capacity, relying
on strict admission control, offering functionality requiring enhanced
quality from end to end, and that is not marketed or usable as a
substitute for internet access service"Ammendments som inte gick igenom
AM 237, 238 and 244

Försökt hitta dels grundtexten, dels vad som accepterades, men det
verkar vara beyond mina google skills just nu. Klarar inte ens av hitta
riktiga namnet.

Frågan ligger nu hos rådet om jag förstår det rätt.

/andreas

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri