[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Internets styrning - MSism-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 2014-04-03 08:57, JOSEFSSON Erik wrote:
> Nu har det dykt upp ett till tungvricksbegrepp,
> "Multistakeholderism”, som tydligen betyder olika saker beroende på
> vem som säger det. Gurstein<http://gurstein.wordpress.com/> säger,
> inte helt olikt Mozorov, att det i princip betyder den starkes
> rätt: "What I think is clear though is that the MS model which is
> being presented, is in fact the transformation of the neo-liberal
> economic model<http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism> which
> has resulted in such devastation and human tragedy throughout the
> world<http://www.corpwatch.org/article.php?id=376> into a new form
> of “post-democratic” governance." 
> http://gurstein.wordpress.com/2014/03/26/the-multistakeholder-model-neo-liberalism-and-global-internet-governance/
>
>  Om det nu antagligen är på det sättet, ungefär som Mozorov
> antagligen har rätt, så blir det lite jobbigt att vi med
> wepromise.eu kampanjar för att folk ska försvara "principen
> MSism": 9. I will defend the principle of
> multistakeholderism<https://www.wepromise.eu/en/page/charter#collapse8>
>
> 
Har nån tänkt efter vad vi menar med det? Hur har den textsnutten hamnat
där? Och vad betyder den för oss?

För mig betyder konceptet med multistakeholderism (i sammanhanget) att
EU inte ska försöka ta över IETF/ICANN eller liknande och motsätta sig
alla eventuella försök från andra länder att göra dito.
Multistakeholderismen jag tror de refererar till handlar i stort mer
om att skydda olika branschers rättigheter att (utan överdriven
nationalpolitisk inblandning) få skapa egna tekniska standarder utan
att länder lägger sig i och försöker anpassa standarderna efter sina
behov.

Jag tror att tanken är att tekniker utvecklar vad tekniker är bäst på
(alltså standarder) och sen om politiker anser att standarden är helt
förkastlig så ser de till så att myndigheter vägrar använda den, så
dör standarden ganska så snart - det kan te sig vara mycket mer
arbete, men FNs säkerhetsråd och EUs ministerråd har nog viktigare
saker att diskutera än ISO-8601.

Jag vill föreslå tankeleken att det blir en ekonomisk snefördelning
mot de mäktiga (som har råd med lobbyism) om EU försöker sig på att
vara standardiseringsorgan för internet, då frågan är marginaliserad
hos många som lätt skulle kunna bli köpta av storföretag för att rösta
på vad som är bra för just dem.

Världen är komplicerad - enkla lösningar är troligen inte The Right
Thing® ;)
- -- 
Emil
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJTPnNxAAoJEJB62PK7utKzfckP/AzMs6mvjVIDu/h9tb3wagkJ
tyXmYC0W4zNUwX8duZ+Df4pxprFTPCY0IdFAqWOqHQFVMUveceioebkgNvJrWdr/
D/iUS8c+qdzbUmMu6n76y4azKjuAip5Px8pln8Zxvafp7IDQ4x8+G66NkuDHyg/g
wrihqGAGRlciRX3sau1MQmkgW1XKiKvklIN9OPoRnAhsWf7d6aZ0d+XKhvHiY2/y
dO/FiNFRJsy9SboJS9uMWMpN7k6OLRzW8lYfHwffqOpqVxLfxQK6Y+ROpRWAyl2o
MUDhkWrlyks+WyZ75lcNLpQT+kuJCG3sczrQI6Uls+3j+4pPY8H5u+FsAbGzrd8l
m4VoVfWPj3BVMFg3f8pryKFbq15unw75uVHxut9dvc5Zf7NVNmOkMpGZU5gIcvW+
/fN9n4MjHfsaWNda+wT4gf8PvrvBdOBD1bLs/up/WdwVO5q02arA8LXozagCBN9s
uo3IPU4b888xr+9X1bb6geSJX8CfEaeuSKZBiTCuuE4IFShUMHMW7teaDLII4Tpy
EDlMX/2yqf+ayO1DsC2/RKxmKh4mg6XWpJA8rEAOsjwL55lfbqmFE97wNyXGF2uj
uoDSaqKWqNaBaQvTTsvLEuyKVPR9MYSKs3SqhjMu+Z+Cq1gqpt7WJvFFBUkXi9Or
/VnD1pgtuZqp5ASlqZjA
=/WD5
-----END PGP SIGNATURE-----

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri