[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Internets styrning - MSismTack Emil, en bra början, men som du säger: "Världen är komplicerad".

Poul-Henning Kamp uttrycker asymmetrin jag oroar mig för och det du
kallar "tankeleken att det blir en ekonomisk snefördelning" i
FOSDEM-föredraget:

   NSA operation ORCHESTRA: Annual Status Report

http://video.fosdem.org/2014/Janson/Sunday/NSA_operation_ORCHESTRA_Annual_Status_Report.webm

Han säger på slutet "with one billion dollars of budget to collect
information, we are not going to be able to stand up to that with any
kind of technical solution".

Väldigt roligt och väldigt allvarligt föredrag.

//ErikOn 04/04/2014 10:55 AM, Emil Tullstedt wrote:
> On 2014-04-03 08:57, JOSEFSSON Erik wrote:
>> Nu har det dykt upp ett till tungvricksbegrepp,
>> "Multistakeholderism”, som tydligen betyder olika saker beroende på
>> vem som säger det. Gurstein<http://gurstein.wordpress.com/> säger,
>> inte helt olikt Mozorov, att det i princip betyder den starkes
>> rätt: "What I think is clear though is that the MS model which is
>> being presented, is in fact the transformation of the neo-liberal
>> economic model<http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism> which
>> has resulted in such devastation and human tragedy throughout the
>> world<http://www.corpwatch.org/article.php?id=376> into a new form
>> of “post-democratic” governance."
>> http://gurstein.wordpress.com/2014/03/26/the-multistakeholder-model-neo-liberalism-and-global-internet-governance/
> 
>>  Om det nu antagligen är på det sättet, ungefär som Mozorov
>> antagligen har rätt, så blir det lite jobbigt att vi med
>> wepromise.eu kampanjar för att folk ska försvara "principen
>> MSism": 9. I will defend the principle of
>> multistakeholderism<https://www.wepromise.eu/en/page/charter#collapse8>
> 
> 
> Har nån tänkt efter vad vi menar med det? Hur har den textsnutten hamnat
> där? Och vad betyder den för oss?
> 
> För mig betyder konceptet med multistakeholderism (i sammanhanget) att
> EU inte ska försöka ta över IETF/ICANN eller liknande och motsätta sig
> alla eventuella försök från andra länder att göra dito.
> Multistakeholderismen jag tror de refererar till handlar i stort mer
> om att skydda olika branschers rättigheter att (utan överdriven
> nationalpolitisk inblandning) få skapa egna tekniska standarder utan
> att länder lägger sig i och försöker anpassa standarderna efter sina
> behov.
> 
> Jag tror att tanken är att tekniker utvecklar vad tekniker är bäst på
> (alltså standarder) och sen om politiker anser att standarden är helt
> förkastlig så ser de till så att myndigheter vägrar använda den, så
> dör standarden ganska så snart - det kan te sig vara mycket mer
> arbete, men FNs säkerhetsråd och EUs ministerråd har nog viktigare
> saker att diskutera än ISO-8601.
> 
> Jag vill föreslå tankeleken att det blir en ekonomisk snefördelning
> mot de mäktiga (som har råd med lobbyism) om EU försöker sig på att
> vara standardiseringsorgan för internet, då frågan är marginaliserad
> hos många som lätt skulle kunna bli köpta av storföretag för att rösta
> på vad som är bra för just dem.
> 
> Världen är komplicerad - enkla lösningar är troligen inte The Right
> Thing® ;)
> 


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri