[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Fakta i valet (Google och skatt)> David, Peter och 19x20, kan ni ta fram fakta på hur mycket skatt
> Google betalar i Sverige? Och hur mycket betalar Facebook?
> 
> Fortsätt helst diskussionen på nån annan öppen lista som är avsedd
> för (skatte- och fördelnings) politik.

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/googles-skattenota-944-000-kronor

"Googles skattenota i Sverige: 944.000 kronor" "19 januari 2013"

Det är helt upp till mig å betala f-skatt på min inkomst ifrån Google
Ireland (inte Google Sverige). Google fakturerar annonsörer ifrån
Irland och skattar (knappast något) där. Och dom betalar också dom som
visar dom annonser ifrån Irland, sen är det upp till mig och andra om
vi själv väljer å rapportera något eller inte.

Inte glöm att Sverige är med i EU om ni tycker det är något problem.
Det är konkurrens innan EU, så är det bara.

Om Sverige ändrar sina skattsatser så att Sverige blir konkurrensduktig
med Irland vill Google och andra länder som opererar innan EU välja å
ha bas här ock skatta här ock inte i Irland. Så som det är idag är det
inte aktuellt för dom.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature