[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fakta i valet (was: RE: [DFRI-listan] Next steps and data politics)David, Peter och 19x20, kan ni ta fram fakta på hur mycket skatt Google betalar i Sverige? Och hur mycket betalar Facebook?

Fortsätt helst diskussionen på nån annan öppen lista som är avsedd för (skatte- och fördelnings) politik.

mvh

//Erik
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri