[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Begära ut EU-dokumentHej listan!

Nästa vecka händer SIF14 [0] i Stockholm.

Bl.a. kommer folk från Bits of Freedom [1] hit. Dom undrar om vi har
någon som vill prata lite FOI-request med dom, dvs begära ut
handlingar. Dels förklara den svenska modellen, inklusive de nyliga
försämringarna som vi slogs emot [2], och dels fnula på hur vi skulle
kunna begära ut papper i Sverige som BoF går bet på i Nederländerna.

Någon som har lust att träffa BoF tisdag eller onsdag nästa vecka?

TTIP och CETA

[0] http://www.stockholminternetforum.se/
[1] https://www.bof.nl/
[2] https://www.dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri