[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Begära ut EU-dokumentLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Thu, 22 May 2014 21:02:45 +0200:

| Hej listan!
| 
| Nästa vecka händer SIF14 [0] i Stockholm.
| 
| Bl.a. kommer folk från Bits of Freedom [1] hit. Dom undrar om vi har
| någon som vill prata lite FOI-request med dom, dvs begära ut
| handlingar. Dels förklara den svenska modellen, inklusive de nyliga
| försämringarna som vi slogs emot [2], och dels fnula på hur vi skulle
| kunna begära ut papper i Sverige som BoF går bet på i Nederländerna.
| 
| Någon som har lust att träffa BoF tisdag eller onsdag nästa vecka?
| 
| TTIP och CETA

(Hoppsan! Jag fortsätter väl mejlet här.)

TTIP och CETA är exempel på aktuella saker på gång inom EU som det vore
intressant att få reda på mer om.

[0] http://www.stockholminternetforum.se/
[1] https://www.bof.nl/
[2] https://www.dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri