[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Next steps and data politicsXavier jobbar med att hjälpa olika föreningar att visualisera vad
MEParna hållit på med, t ex Alf Svensson:

http://score-ep.org/arms.html#mep96678

och nu börjar arbetet med att följa upp bl a vallöften:

"In september, several NGOs that were planning to set up some
manifestoes and pledges decided to bring together their forces to defend
different issues from environmental interest to lobbying transparency.
Over the months, a coalition consisting of Democracy International,
ALTER-EU, Transport and Environment,ILGA-Europe, CAN Europe, EDRI,
Oxfam, Save The Children, EPHA, Concord, ATM and Transparency
International was born."
http://ep2014.org/content/ep2014-teamwork-gathering-information-about-more-then-5700-candidates

Det är en öppen fråga om det finns folk i DFRI som vill jobba med
"politisk folkbildning" på det här sättet.

Been there, done that med SSLUG för drygt tio år sedan. Då gick gränsen
för vad den teknikorienterade föreningen SSLUG klarade av att prioritera
vid mjukvarupatent. Då som nu (i DFRI) fick styrelsen dra gränsen flera
gånger för vad som faktiskt ingick i föreningens verksamhet. Efter ett
antal plågsamma konflikter knoppades först digitalforbruger.dk ut och
senare bildades IT-pol.dk:

https://web.archive.org/web/20021017082606/http://www.digitalforbruger.dk/
http://it-pol.dk/

Nästan alla mina kollegor i gröna gruppen jobbar med ideella föreningar
som specialiserat sig i någon fråga (bin, trän, fiskar, flyktingar,
etc). Väldigt många föreningar skriver ändringsförslag till lagstiftning
(det man alltså kan göra med AT4AM). Väldigt många MEPar lägger dom
ändringsförslagen mer eller mindre verbatim:

http://lobbyplag.eu

När Xavier skriver "my hope is to anchor politics in facts" är det denna
politiska verklighet han syftar på.

//Erik

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri