[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Next steps and data politicsInom politikområden där det bedrivs seriös forskning brukar man prata om
evidens, fakta, forskningsindikationer, bevisade resultat, beprövade
teorier, osv. T.ex. kan det röra beslut inom områden som ekonomi,
sjukvård, skola, forskningsanslag, läkemedel, behandlingsmetoder, m.m.

Inom landsting och regioner talar 8-9 partier ofta om evidens, men det
beror ju på att det är ett sånt område där det bedrivs enormt mycket
forskning och det därför finns starka indikationer på att något fungerar
eller i vissa fall mer eller mindre felfria bevis för att något
fungerar, i de politiska debatterna bakas dessa två kategorier ofta ihop
under namnet evidens. Sen kanske man inte skriver den typen av ord så
ofta i valfoldrar eftersom man inte vill stöta bort väljare med ett
högtravande språk.

Men det är ju såklart positivt att piratpartister börjar lära sig det
politiska språket och testar lite nya ord. ;-)

Givetvis stödjer jag piratpartiets existens och rätt att få bli invalda,
men man behöver likt de senaste "nyare" partierna på den politiska
kartan KD, MP och SD bredda sig och skapa en komplett politik så att
väljarna vet vad de röstar på mer än bara laglig fildelning, försvagade
rättigheter och försvagade patent. Vad tycker PP i övriga frågor, alltså
de 99,9% av frågorna som diskuteras och beslutas inom politiken? Varför
utvecklas man så långsamt? Varför engagerar man sig inte i fler frågor?
Jag tror att en väldigt hög andel av befolkningen vill att fildelning
för privat bruk ska bli lagligt, men man vågar inte rösta på PP för att
man vet inte hur kvalitén på kandidaterna är som man riskerar att välja
in och man vet inte vilken politik de kommer föra i 99,9% av alla
politiska områden. Tänk dig scenariot att M bara hade som enda politik
att alla ska få starta företag, och att S hade som enda politik att alla
kommuner måste erbjuda försörjningsstöd? Vem skulle våga rösta på dem
då? Det är ju bredden i de politiska frågorna och kvalitén på
kandidaterna som skapar ett förtroende, inte en enda fråga. Se bara hur
det gick för MP, KD och SD sålänge de var enfrågepartier. PP behöver
arbeta på att skapa ett förtroende, inte bara anpassa sig till det
politiska språket.

/David

2014-05-23 13:08, Peter Michanek skrev:
> Det är kanske inte så ofta man hör politiker prata om "faktabaserad politik"
> eller "evidensbaserad politik". Jag har dock hört två europaparlamentariker
> använda just dessa begrepp för att beskriva sin egen politik.
> 
> Bägge sitter för samma parti. Piratpartiet.
> 
> Peter.
> 
> 
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri