[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Next steps and data politicsDavid,
jag uppfattade att det rörde sig om faktabaserad politik. Jag har inte hört det begreppet användas av särskilt många politiker. Tvärtom har jag samtalat med många politiker från olika partiet som visat sig väldigt dåligt pålästa både på rena fakta och även på var de stora skiljelinjerna går mellan olika värderingar och avvägningar.

Jag ville lämna mitt lilla bidrag till diskussionen genom att berätta om att jag hört två politiker prata om evidensbaserad politik och om vilket parti de representerar.

Jag beklagar om du kände dig så hotad av mitt inlägg att du var tvungen att svara med att beskriva Piratpartiet med förklenande uttryck. Jag märker att du betraktar dem som dina politiska motståndare. Det står dig naturligtvis fritt att ha vilken åsikt du vill om vilket parti du vill och även att uttrycka dig med vilken grad av saklighet du vill. Jag väljer dock att inte följa med dig vidare i den dansen...

Peter.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri