[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Next steps and data politicsPeter, det är val imorgon, då får man tåla lite politisk debatt när man förespråkar ett parti.

Man ska inte tro för mycket på opinionssiffror, men om det blir som DN förutspår att de svenska piraterna får åka hem får vi hoppas på representation från andra länder. Partiet behövs som komplement till de andra partierna, även om jag själv inte skulle rösta på det. Om man misslyckas i Sverige så tror jag att det beror på att man är ideologiskt och sakpolitiskt splittrade, det vore bättre att utveckla PP och skapa en komplett politik, nu vet man inte om man röstar på en kommunist eller liberal om man röstar på partiet, man vet inte om man röstar på ökade anslag till äldreomsorgen, minskade anslag till förskolan eller nya vägar, det skapar inte förtroende. Samtidigt behövs det partier som motverkar övervakning och oskälig påverkan från globala företag och som kämpar för rätten att använda modern teknik för eget bruk(fildelning). Det funkar inte så bra att göra "halva befolkningen" till brottslingar, fildelning är lite som att gå mot röd gubbe eller köra lite för fort. Onödiga regler och lagar leder bara till civil olydnad utan att förändra beteendemönster nämnvärt eftersom folk rättar sig mer efter vad som är socialt accepterat än efter vad som är olagligt i obetydliga moraliska gränsfall som dessa.

Det ska bli spännande att se hur valresultatet kommer bli, inte bara från Sverige utan även fördelningen i parlamentet.

MVH,
David

Den 24 maj 2014 20:04 skrev "Peter Michanek" <peter@xxxxxxxxxxx>:
David,
jag uppfattade att det rörde sig om faktabaserad politik. Jag har inte hört det begreppet användas av särskilt många politiker. Tvärtom har jag samtalat med många politiker från olika partiet som visat sig väldigt dåligt pålästa både på rena fakta och även på var de stora skiljelinjerna går mellan olika värderingar och avvägningar.

Jag ville lämna mitt lilla bidrag till diskussionen genom att berätta om att jag hört två politiker prata om evidensbaserad politik och om vilket parti de representerar.

Jag beklagar om du kände dig så hotad av mitt inlägg att du var tvungen att svara med att beskriva Piratpartiet med förklenande uttryck. Jag märker att du betraktar dem som dina politiska motståndare. Det står dig naturligtvis fritt att ha vilken åsikt du vill om vilket parti du vill och även att uttrycka dig med vilken grad av saklighet du vill. Jag väljer dock att inte följa med dig vidare i den dansen...

Peter.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri