[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fakta i valet (was: RE: [DFRI-listan] Next steps and data politics)



Oavsett valdeltagande i % så kommer fascisterna att stärka sin position i parlamentet och det är dåligt för alla som inte är fascister...

On 2014-05-24 16:01, 19x20 wrote:
@Erik - Ha ha, därför att du behagar skämta eller... hur?!

.---- ----. -..- ..--- -----

On 2014-05-24 07:20, JOSEFSSON Erik wrote:
David, Peter och 19x20, kan ni ta fram fakta på hur mycket skatt
Google betalar i Sverige? Och hur mycket betalar Facebook?

Fortsätt helst diskussionen på nån annan öppen lista som är avsedd för
(skatte- och fördelnings) politik.

mvh

//Erik





--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri