[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] nästa val...Hej!

Med anledning av det annonserade styrelsemötet skulle jag vilja föreslå
att diskutera om DFRI skulle vilja att det till nästa val (om 5 år)
finns en blå knapp på den här sajten som sa "ICT and human rights" och
att det står "DFRI" till höger om den?

   http://score-ep.org/

Jag tror att det hjälper att ha som målbild om man ska prata om
föreningens långsikta och kortsiktiga mål.

Varje fråga som är listad på score-ep har en förening som har jobbat med
den frågan.

Till exempel:

   Fracking <=> Friends of the earth
   LGTB issues <=> ILGA Europe

Det skulle alltså stå:

  ICT and human rights <==> DFRI

ILGA och andra föreningar har alltså under mandatperioden jobbat med
direktiv och rapporter och försökt förklara för MEParna hur dom vill att
dom ska rösta genom att göra röstlistor. Alltså exakt det vi gjorde med
mjukvarupatent och datalagring för mer än 10 år sedan, se t ex:

http://people.ffii.org/~jmaebe/dataret/plen1/votinglist%20EDRI-FFII-PI%20final.pdf

Man ser på röstlistan ovan att vi tyckte att direktivet skulle
förkastas. Så vi ville att MEParna skulle rösta för (+) Amendment 47. Ni
som kommer ihåg Telekompaketet vet att vi ville att MEParna skulle rösta
för AM138 våren 2009 just innan valet.

En del röster avgörs elektroniskt (t ex med Roll Call Votes (RCV)), och
dom kan man därmed bearbeta och presentera per MEP. Och det är det
http://score-ep.org/ har gjort.

Det här är t ex en intressant skillnad mellan två MEPar i Folkpartiet
vad gäller arms trade:

http://score-ep.org/arms.html#mep4270
http://score-ep.org/arms.html#mep96677

Så min fråga är om DFRI skulle vilja se sig som en förening som jobbar
med att förklara vad vi vill på ett sådant sätt att vi skulle kunna
ranka MEPar efter hur mycket dom håller med oss.

Det är ganska mycket jobb, men jag tror att det är absolut nödvändigt
att nån gör det.

Därmed är det inte sagt att det är just DFRI som ska göra det.

Det tunga med att ta på sig rollen som rankare är inte nödvändigtvis att
presentera statistik, utan arbetet med att sätta sig in vad som är bra
och dåliga amendments.

Jag har själv rankat MEPar i FFII enligt ovan så jag vet av egen
erfarenhet att det är lätt hänt att man lägger oproportionerligt lite
tid och energi på att jobba med att fördjupa sina egna kunskaper om de
frågor man brinner för. Sen jag började jobba i EP tycker jag också att
"policy" och "verklighet" oftare glider isär än ihop. Verkar vara fler
som tycker så - på NN-listan sas härom veckan att om BEREC att: "the
internet they talk
about is not the internet that is"[0].

Jag tror inte det problemet kommer att bli mindre med frågor om t.ex
kryptering eller "sökmotorer". Osv.

Det fina med http://score-ep.org/ är att man omedelbart ser hur viktigt
det är veta hur MEParna har röstat enligt de föreningar som man tycker
verkar bra (som t ex Naturskyddsföreningen[1]). Jag tycker inte att
Aftonbladets enkäter som kandidaterna fyller i själva räcker hela vägen.

Alltså: Vill DFRI bli en förening som folk vänder sig till och undrar
"vem ska jag rösta på?" om fem år?

mvh

//Erik

[0] http://mailman.edri.org/pipermail/nncoalition/2014-May/000435.html
[1] se tex http://www.naturskyddsforeningen.se/val

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri