[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] nästa val...Hejsan,

Jag lägger till det som en punkt på nästa styrelsemöte.

Men första frågan är: har vi någon som vill göra det här i DFRI:s namn?

Hälsningar
Hanna


29 May 2014 kl. 10:49  skrev Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>:

> Hej!
> 
> Med anledning av det annonserade styrelsemötet skulle jag vilja föreslå
> att diskutera om DFRI skulle vilja att det till nästa val (om 5 år)
> finns en blå knapp på den här sajten som sa "ICT and human rights" och
> att det står "DFRI" till höger om den?
> 
>   http://score-ep.org/
> 
> Jag tror att det hjälper att ha som målbild om man ska prata om
> föreningens långsikta och kortsiktiga mål.
> 
> Varje fråga som är listad på score-ep har en förening som har jobbat med
> den frågan.
> 
> Till exempel:
> 
>   Fracking <=> Friends of the earth
>   LGTB issues <=> ILGA Europe
> 
> Det skulle alltså stå:
> 
>  ICT and human rights <==> DFRI
> 
> ILGA och andra föreningar har alltså under mandatperioden jobbat med
> direktiv och rapporter och försökt förklara för MEParna hur dom vill att
> dom ska rösta genom att göra röstlistor. Alltså exakt det vi gjorde med
> mjukvarupatent och datalagring för mer än 10 år sedan, se t ex:
> 
> http://people.ffii.org/~jmaebe/dataret/plen1/votinglist%20EDRI-FFII-PI%20final.pdf
> 
> Man ser på röstlistan ovan att vi tyckte att direktivet skulle
> förkastas. Så vi ville att MEParna skulle rösta för (+) Amendment 47. Ni
> som kommer ihåg Telekompaketet vet att vi ville att MEParna skulle rösta
> för AM138 våren 2009 just innan valet.
> 
> En del röster avgörs elektroniskt (t ex med Roll Call Votes (RCV)), och
> dom kan man därmed bearbeta och presentera per MEP. Och det är det
> http://score-ep.org/ har gjort.
> 
> Det här är t ex en intressant skillnad mellan två MEPar i Folkpartiet
> vad gäller arms trade:
> 
> http://score-ep.org/arms.html#mep4270
> http://score-ep.org/arms.html#mep96677
> 
> Så min fråga är om DFRI skulle vilja se sig som en förening som jobbar
> med att förklara vad vi vill på ett sådant sätt att vi skulle kunna
> ranka MEPar efter hur mycket dom håller med oss.
> 
> Det är ganska mycket jobb, men jag tror att det är absolut nödvändigt
> att nån gör det.
> 
> Därmed är det inte sagt att det är just DFRI som ska göra det.
> 
> Det tunga med att ta på sig rollen som rankare är inte nödvändigtvis att
> presentera statistik, utan arbetet med att sätta sig in vad som är bra
> och dåliga amendments.
> 
> Jag har själv rankat MEPar i FFII enligt ovan så jag vet av egen
> erfarenhet att det är lätt hänt att man lägger oproportionerligt lite
> tid och energi på att jobba med att fördjupa sina egna kunskaper om de
> frågor man brinner för. Sen jag började jobba i EP tycker jag också att
> "policy" och "verklighet" oftare glider isär än ihop. Verkar vara fler
> som tycker så - på NN-listan sas härom veckan att om BEREC att: "the
> internet they talk
> about is not the internet that is"[0].
> 
> Jag tror inte det problemet kommer att bli mindre med frågor om t.ex
> kryptering eller "sökmotorer". Osv.
> 
> Det fina med http://score-ep.org/ är att man omedelbart ser hur viktigt
> det är veta hur MEParna har röstat enligt de föreningar som man tycker
> verkar bra (som t ex Naturskyddsföreningen[1]). Jag tycker inte att
> Aftonbladets enkäter som kandidaterna fyller i själva räcker hela vägen.
> 
> Alltså: Vill DFRI bli en förening som folk vänder sig till och undrar
> "vem ska jag rösta på?" om fem år?
> 
> mvh
> 
> //Erik
> 
> [0] http://mailman.edri.org/pipermail/nncoalition/2014-May/000435.html
> [1] se tex http://www.naturskyddsforeningen.se/val
> 
> -- 
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri