[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritet> 29 maj 2014 kl. 23:32 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>:
> 
> En fin men lite mer krävande idé som kom upp var crowdsourcing
> av svaren -- +1/-1 i god reddit/slashdot-stil kanske?

Bra idé och initiativ! När det gäller sammanställning av svaren tror jag inte på subjektiv rättning av andra. Jag vill ju som väljare veta hur väl svaren stämmer med MINA åsikter, inte med andras.

Jag tyckte om idén att ha några fasta svarsalternativ kombinerat med en kortare fri motivering där svaren kan nyanseras och kvalificeras. Frågorna kan vara just frågor med svarsalternativen (Ja | Nej | Kanske) eller påståenden där alternativen är (För | Emot | Neutral).

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan