[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetHej

Bra förslag om valenkät inför riksdagsvalet i höst. Om jag hinner assisterar jag gärna. Tror spontant att det är bra om frågorna är enkla och kan gälla principer, snarare än detaljer.

Några förslag från mig:

- Finns det anledning att riva upp eller ändra någon lag som kan hota den personliga integriteten på nätet?

- Hur ska man se på avlyssning med tanke på artikel 12 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter - kan den anses spela någon roll när exempelvis andra länders datatrafik går genom Sverige eller när vår datatrafik går genom andra länder? (”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.” Se även www.europeanvoice.com/article/us-created-bazaar-to-spy-on-eu-citizens-snowden/)

- I vilken mån är det lämpligt för Sverige att samarbeta med länder, som sysslar med grova kränkningar av mänskliga rättigheter eller misstänks underminera vår datasäkerhet och integritet? (Se t.ex. www.svd.se/naringsliv/digitalt/spionviruset-flame-storsta-hotet-mot-svensk-sakerhet_8224578.svd)

- Anser ni att det är lagligt om Svenska myndigheter medverkar till att sprida skadlig kod eller liknande för så kallad "aktiv avlyssning" och vad vill ni se för utveckling på det området framöver? (Se computersweden.idg.se/2.2683/1.558455/polisiara-trojaner-maste-bekampas och www.dn.se/nyheter/sverige/fra-hackade-datorer-at-nsa/)

- Om svenska myndigheter begår lagbrott eller tänjer på reglerna för exempelvis avlyssning, ska regering och myndighetspersoner i så fall åtnjuta straffrihet? (Enligt uppgifter i pressen bryter FRA medvetet mot lagen, men inte ens åtal lär ha väckts för detta. Det ligger helt i linje med den straffrihet som vi fått se i spåren av de så kallade Egyptenavvisningarna.)

- Bör Sverige verka för användning av programvara med fri och öppen källkod, där säkerhet och integritet kan verifieras?

Sven


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan