[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 May 2014 07:58:10 +0200:

| Här är en tolv år gammal valenkät som är ganska fiffig :-)
| 
| http://www.gnuheter.com/val/

Intressant, den kände jag inte till.


| > Vilka kan man tänkas göra det här tillsammans med? Förslag på andra
| > organisationer som kan tänkas vilja vara med?
| 
| The usual suspects: .SE, SNUS, ISOC, FFII, FFKP men varför inte SJF också?

OK, bra. ADBJ skulle man kunna tänka sig också.

Borde man balansera FORES med några andra "tankesmedjor"? Jag tycker att
man skall ha visat intresse för integritetsfrågor för att vara med dock.

Vad mer? Hört talas om en konsumentförening som är intresserad av de här
frågorna men vet inte ens vad dom heter. Någon annan?


| > Hur summera och presentera resultaten? Ju fler som är med desto svårare
| > kan jag tänka mig att det blir att komma överens om värderingen av
| > svaren. En fin men lite mer krävande idé som kom upp var crowdsourcing
| > av svaren -- +1/-1 i god reddit/slashdot-stil kanske?
| 
| Eller så lägger man krut på frågorna så att svaren blir ja|nej|vet ej.

Går det? Att få ett ja/nej från de politiska partierna ett valår menar
jag.


| -  Tror du att Sveriges kan hjälpa till med att göra det globala
| internet säkrare med hjälp av bidrag till projekt som Tor och CrypTech?
| 
| - Tror du att investeringar i informationsinfrastruktur kan öka
| levnadsstandarden för fattiga människor i Sverige?
| 
| -  Tror du att säkerheten på internet blir bättre om offentlig sektor
| kräver [tex. DNSSCEC] i sin upphandling av IT-system och tjänster?
| 
| - Tror du att journalister i Sverige som jobbar med källskydd använder
| kryptering?

Toppen, tack!

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan