[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetOn 05/29/2014 11:32 PM, Linus Nordberg wrote:
> Hej!
> 
> Pratade lite med Jakob Dexe på FORES igår om att göra en valenkät inför
> riksdagsvalet i höst.

Kul!

> Vi skulle kunna sätta ihop en lista med
> integritetrelaterade frågor och skicka ut till aktuella partier, samla
> in svaren och presentera resultatet på något fiffigt sätt.

Här är en tolv år gammal valenkät som är ganska fiffig :-)

http://www.gnuheter.com/val/

> Tre saker som man kan fråga sig:
> 
> Vilka kan man tänkas göra det här tillsammans med? Förslag på andra
> organisationer som kan tänkas vilja vara med?

The usual suspects: .SE, SNUS, ISOC, FFII, FFKP men varför inte SJF också?

> Hur summera och presentera resultaten? Ju fler som är med desto svårare
> kan jag tänka mig att det blir att komma överens om värderingen av
> svaren. En fin men lite mer krävande idé som kom upp var crowdsourcing
> av svaren -- +1/-1 i god reddit/slashdot-stil kanske?

Eller så lägger man krut på frågorna så att svaren blir ja|nej|vet ej.

> Sist men inte minst, är det någon på listan som skulle vilja jobba med
> detta? Rimligtvis borde frågorna skickas ut innan sommarstiltjen slår
> till, kan jag tänka mig.

Här är några ja|nej|vet ej -frågor:

-  Tror du att Sveriges kan hjälpa till med att göra det globala
internet säkrare med hjälp av bidrag till projekt som Tor och CrypTech?

- Tror du att investeringar i informationsinfrastruktur kan öka
levnadsstandarden för fattiga människor i Sverige?

-  Tror du att säkerheten på internet blir bättre om offentlig sektor
kräver [tex. DNSSCEC] i sin upphandling av IT-system och tjänster?

- Tror du att journalister i Sverige som jobbar med källskydd använder
kryptering?

Nog läge att irca om detta :-)

//Erik

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri