[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetDavid,

Du är förtroendevald politiker. Jag tycker det är problematiskt nog att
ha FORES med på det här pga att dom finansieras av Centerpartiet och
Miljöpartiet och tycker inte att politiker skall vara med och fråga ut
politiker i det här eventuella projektet.

Du sitter dessutom vad jag förstår på SD-mandat. Personligen vill jag
inte arbeta med dig alls. Att DFRI som förening håller sig långt ifrån
partier som inte ställer upp på grundläggande värderingar som alla
människors lika värde ser jag också som självklart.


Vad gäller outsourcing eller egen lösning så vet jag inte
riktigt. Tänkte mig först något väldigt enkelt som ett mejlutskick. Men
om vi skall ha en +1/-1 där besökare får ge sin syn på svaren så har vi
ändå en del lite mer krånglig teknik inblandad och borde kanske låta
partierna svara på webben istf per mejl. Hänger väl lite på
ambitionsnivån.

Jag vill ha mer valpejl än anonymiserade svar. Poängen skulle vara att
ge ledning till väljare som bryr sig om integritetsfrågor i valet. Lite
hjälp att kartlägga hur dom olika partierna ställer sig helt enkelt.

Almedalsveckan känns främmande för mig men kanske andra är mer sugna på
det än vad jag är?


David Kronlid <david@xxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 30 May 2014 04:34:52 +0200:

| Jag tycker att det låter som en mycket bra idé och kan tänka mig att delta
| i en grupp som arbetar med detta.
| Har ni tänkt outsourca till undersöknigsföretag eller ordna en egen teknisk
| lösning för att fylla i formulär, lagra och visa resultat?
| Är det tänkt att de individuella svaren ska redovisas på hemsida likt
| valpejl? Eller ska det anonymiseras på något vis?
| 
| Har man tänkt följa upp med någon form av aktiviteter på Almedalsveckan
| eller i valrörelsen med syfte att påverka politiker?
| 
| /David
| Den 29 maj 2014 23:32 skrev "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx>:
| 
| > Hej!
| >
| > Pratade lite med Jakob Dexe på FORES igår om att göra en valenkät inför
| > riksdagsvalet i höst. Vi skulle kunna sätta ihop en lista med
| > integritetrelaterade frågor och skicka ut till aktuella partier, samla
| > in svaren och presentera resultatet på något fiffigt sätt.
| >
| > Tre saker som man kan fråga sig:
| >
| > Vilka kan man tänkas göra det här tillsammans med? Förslag på andra
| > organisationer som kan tänkas vilja vara med?
| >
| > Hur summera och presentera resultaten? Ju fler som är med desto svårare
| > kan jag tänka mig att det blir att komma överens om värderingen av
| > svaren. En fin men lite mer krävande idé som kom upp var crowdsourcing
| > av svaren -- +1/-1 i god reddit/slashdot-stil kanske?
| >
| > Sist men inte minst, är det någon på listan som skulle vilja jobba med
| > detta? Rimligtvis borde frågorna skickas ut innan sommarstiltjen slår
| > till, kan jag tänka mig.
| >
| > --
| > DFRI-listan är öppen för alla.
| > Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
| > http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri>
| >

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan