[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Valenkät på temat integritetOn 05/30/2014 12:07 PM, Linus Nordberg wrote:
> 
> | -  Tror du att Sveriges kan hjälpa till med att göra det globala
> | internet säkrare med hjälp av bidrag till projekt som Tor och CrypTech?
> | 
> | - Tror du att investeringar i informationsinfrastruktur kan öka
> | levnadsstandarden för fattiga människor i Sverige?
> | 
> | -  Tror du att säkerheten på internet blir bättre om offentlig sektor
> | kräver [tex. DNSSCEC] i sin upphandling av IT-system och tjänster?
> | 
> | - Tror du att journalister i Sverige som jobbar med källskydd använder
> | kryptering?
> 
> Toppen, tack!

Här är en fråga som går i stil med dom vi skrev 2002:

- Tror du att att företagare som använder Linux kan få ROT- och/eller
RUT-ersättning utbetalt via Bank-ID?*

Tycker det är lite dålig fart på listan med förslag!

Kom igen nu!! :-)

//Erik

*)
http://viktualiebrodern.wordpress.com/2014/05/28/regeringen-bryter-mot-regeringsformen/


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan