[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] E-legitimationHej,

 

Din punkt 2 stämmer inte ett enda dugg, där behöver du göra din hemläxa, och andra också kanske? Vilken tur då att det är så lätt att kontrollera fakta. Regelverket för svensk e-legitimation finns publicerat för allmän beskådan, och för varje läskunnig att ta till sig.

 

Ni hittar det på http://www.elegnamnden.se/ eller närmare bestämt här: http://www.elegnamnden.se/regelverketgallandeversion.4.77dbcb041438070e039a8b6.html

 

Jag kan varmt rekommendera alla intresserade att sätta sig in i hur det ser ut. Det ger tvärtom mot vad Erik (vad jag kan se helt ogrundat) påstår. Jag pekar på några av de viktigaste sakerna här:

 

Se Bilaga J – Rapporteringsrutiner, punkten 7.5:

 

"Rapporterat statistikunderlag ska inte medge att det går att härleda enskilda transaktioner mellan Användare och e-tjänst".

 

Se även Bilaga A - Ersättning och fakturering, punkterna 2, 4.1 och 4.2, om vilken information som fakturorna innehåller. De anger i praktiken enbart antal unika användare per e-tjänst.

 

Min slutsats är att du har fått saker och ting rejält om bakfoten.

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Anne-Marie Eklund Löwinder

Säkerhetschef

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100

Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm

Växel: 08-452 35 00

Direkt: 08-452 35 17

Mobil: 0734-31 53 10

E-post: anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx

Twitter: @amelsec

Webbplats: https://www.iis.se

 

 

 

 

Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
Skickat: den 3 juni 2014 22:56
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [DFRI-listan] E-legitimation

 

... och här en fråga om e-legitimation:

I kommittédirektiv 2010:69 för bildandet av E-legitimationsnämnden står:

Felaktigt utformat skulle ett system för samordning av elektronisk identifiering
och signering kunna leda till risker för den personliga integriteten, t.ex. om
uppgifter om en enskilds alla kontakter med myndigheterna skulle samlas på
samma ställe ...

1. Visste Du att utfärdarna av dagens e-legitimationer (banker, Telia m.fl.) känner
till vilka tjänster användarna identifierar sig på? (Se BankIds hemsida, punkterna
7 och 8 i statistikrapporterna)

2. Visste Du att i det nya förslaget till Svensk e-legitimation känner inte bara
utfärdarna till de tjänster användarna identifierar sig på utan även E-legitima-
tionsnämnden (en myndighet under Skatteverket) samlar in samma uppgifter
(för att proportionera identifieringskostnaderna på de myndigheter som levererar
tjänsterna)?

Vänliga hälsningar

Eri Mjöberg

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature