[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] E-legitimationTror det blir svårt att få någon att svara på frågor av typen ”visste du att…”

 

Sven

 

 

Från: Erik Mjöberg [mailto:erik.mjoberg@xxxxxx]
Skickat: den 3 juni 2014 22:56
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [DFRI-listan] E-legitimation

 

... och här en fråga om e-legitimation:

I kommittédirektiv 2010:69 för bildandet av E-legitimationsnämnden står:

Felaktigt utformat skulle ett system för samordning av elektronisk identifiering
och signering kunna leda till risker för den personliga integriteten, t.ex. om
uppgifter om en enskilds alla kontakter med myndigheterna skulle samlas på
samma ställe ...

1. Visste Du att utfärdarna av dagens e-legitimationer (banker, Telia m.fl.) känner
till vilka tjänster användarna identifierar sig på? (Se BankIds hemsida, punkterna
7 och 8 i statistikrapporterna)

2. Visste Du att i det nya förslaget till Svensk e-legitimation känner inte bara
utfärdarna till de tjänster användarna identifierar sig på utan även E-legitima-
tionsnämnden (en myndighet under Skatteverket) samlar in samma uppgifter
(för att proportionera identifieringskostnaderna på de myndigheter som levererar
tjänsterna)?

Vänliga hälsningar

Eri Mjöberg