[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] screenshot av nyhetsbrev från .SEOn 04 Jun 2014, at 15:17, JOSEFSSON Erik <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> Bara för att illustrera lite mer.
>  
> Så här ser nyhetsbrevet från .SE ut när det kommer fram till mig.
>  
> "This message has an invalid Digital Signature […]”

Jag vet inte riktigt vad det är du vill illustrera, men det ser ut som om att just det mailet har en S/MIME-signatur. Jag validerar inte sånt just nu, så jag vet inte om din programvara gör rätt eller inte, eller ens om avsändaren har med en sådan signatur med avsikt. Sådana här problem är det bäst att du vänder dig till användaren för att reda ut.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail