[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Join the Tor challengeHej listan!

Om ni vara med och göra nätet bättre, se om 

  https://www.eff.org/torchallenge/

kan inspirera er till lite mer aktivism.

Ni vet väl att er medlemsavgift till DFRI också går till att driva
Tor-relän? Just sayin.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan